Podpora pro osoby s autismem a rodiny v nesnázích

Pomoc s péčí o osoby s autismem

Chceme být oporou rodinám, které ve svém rodinném kruhu pečují o osoby s poruchou autistického spektra.

Pomoc s prohloubením rodičovských kompetencí

Chceme být oporou rodinám, které chtějí prohloubit své rodičovské kompetence a chtějí své děti vychovávat pozitivně, aby z nich vyrostli pohodoví a silní lidé. 

Pomoc rodičům, jejichž vztah ztroskotal

Chceme být oporou rodičům, kterým záleží na jejich dětech i přes to, že jejich manželský nebo partnerský vztah ztroskotal. 

O nás

Jsme nezisková organizace MOSŤÁČEK.CZ z.s., která si klade za cíl být oporou rodinám pečujícím o osoby s poruchou autistického spektra.

Chápeme, že pečovat o někoho s poruchou autistického spektra přináší mnoho výzev a náročných situací. Naše cesta začala malým krokem – touhou pomoci. Postupně se z nás stala silná komunita, která se snaží vytvářet bezpečné prostředí pro všechny rodiny, které se potýkají s autismem v rodině.

Více o nás

Naše služby

Děkujeme našim dárcům

Velice si vážíme každého daru, příspěvku a pomoci.