Denní stacionář, týdenní stacionář a odlehčovací služba v pobytové formě

Připravujeme realizaci projektů pro osoby s poruchou autistického spektra. Plánovaný termín otevření služeb je 1. ledna 2025.