Naše služby

Osoby s poruchou autistického spektra a jejich blízcí – to jsou lidé, pro které připravujeme ambulantní a pobytové služby. 

Rodinám s dětmi pak nabízíme skupinový zážitkový 8 týdenní program na podporu pozitivního rodičovství.

Rodičům v porozvodové nebo porozchodové fázi, kteří mají problém s komunikací mezi sebou v důsledku rozpadu vztahu, nabízíme službu asistovaných kontaktů. 

Poskytování našich služeb je jako výstavba mostu. Osoby s poruchou autistického spektra a jejich blízcí jsou na jedné straně řeky, kde se potýkají s výzvami, které jejich situace přináší.  My jsme na druhé straně s nástroji a zdroji, které mohou pomoci. Naším úkolem je vybudovat most, který spojí obě strany a umožní bezproblémový přechod.

Náš 8 týdenní program pro rodiny s dětmi je jako základna pro dětský stromový dům. Poskytujeme stabilní, pevný základ a potřebné materiály, ale je na rodičích a dětech, aby ho společně postavili a vytvořili si tak vlastní prostor pro sdílení a růst.

Služba asistovaných kontaktů pak funguje jako tlumočník v rozhovoru mezi dvěma lidmi, kteří mluví různými jazyky. Rozpad vztahu může změnit způsob, jakým komunikujeme, a my tu jsme, abychom pomohli přeložit a vyjasnit nejasné body, aby byla komunikace opět možná.

SAS pro osoby s PAS

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – SAS pro osoby s PAS.